CITIES97 2017 STATE FAIR SCHEDULE

 

Thursday, August 24th

10a – 2p: Barbara K

2p – 6p: Paul Fletcher

6p – 10p: Min Lee

Friday, August 25th

10a – 2p: Barbara K

2p – 6p: Paul Fletcher

6p – 10p: Min Lee

Saturday, August 26th:

10am – 2pm: Keri & Greg

2p – 5p: Paul Fletcher

5p – 9p: Min Lee

9p-Mid: Mike Daniels

Sunday, August 27th:

10a – 2p: Min Lee

2p – 6p: Greg Thunder

6p – 11p: Mike Daniels

Monday, August 28th

10a – 2p: Barbara K

2p – 6p: Paul Fletcher

6p – 10p: Min Lee

Tuesday, August 29th

10a – 2p: Barbara K

2p – 6p: Paul Fletcher

6p – 10p: Min Lee 

Wednesday, August 30th 

10a – 2p: Barbara K

2p – 6p: Paul Fletcher

6p – 10p: Min Lee 

Thursday, August 31st

10a – 2p: Barbara K

2p – 6p: Paul Fletcher

6p – 10p: Min Lee 

Friday, September 1st

10a – 2p: Barbara K

2p – 6p: Paul Fletcher

6p – 10p: Min Lee 

Saturday, September 2nd 

10am – 2pm: Keri & Greg

2p – 5p: Paul Fletcher

5p-9p: Min Lee

9p-Mid: Mike Daniels

Sunday, September 3rd 

10a – 2p: Mike

2p – 6p: Min Lee

6p – 11p: Jeff Olsen

11p – Mid: Min Lee

Monday, September 4th 

10a – 2p: Mike

2p – 7p: Min Lee

7p – Mid: Barbara K